Poradnik / Artykuły / Podłączenie i konfiguracja programatora BeSmart z kotłami Beretta

Podłączenie i konfiguracja programatora BeSmart z kotłami Beretta

Czym jest BeSmart? To programator bezprzewodowy z modemem WiFi do sterowania urządzeniami grzewczymi w domach i mieszkaniach. Można go także montować w miejsce starszego termostatu pokojowego. Montaż programatora BeSmart jest szybki i łatwy. Korzystanie z niego pozwala obniżyć koszty ogrzewania, dzięki możliwości wprowadzenia indywidualnych ustawień pracy systemu grzewczego i jego bieżącej modyfikacji.

Podłączenie programatora w trybie ON/OFF lub OpenTherm+

Programatora może być użyty jako przewodowy sterownik ON/OFF praktycznie do każdego urządzenia. Wystarczy podłączyć go za pomocą 2-żyłowego przewodu bezpośrednio do zacisków ON/OFF w kotle.

Rys. 1: Podłączenie programatora w trybie ON/OFF lub OpenTherm+ OT

Urządzenie BeSmart jest skonfigurowane do pracy w trybie ON/OFF . Tylko jeden z elementów systemu BeSmart może być podłączony przez zacisk OTbus w kotle. Jeśli zostanie podłączony do OTbus przewodowo lub radiowo, automatycznie skonfiguruje się do trybu pracy w funkcji zdalne sterowanie kotłem. Aby zresetować to ustawienie, należy odłączyć programator i wyjąć baterie.

W zestawie o nazwie BeSmart WiFi programator i odbiornik WiFi są wstępnie skomunikowane. Jeżeli instalujemy dodatkowe programatory BeSmart lub odbiorniki RF kotła, trzeba wykonać procedurę kodowania z modemem WiFi Box.

 

Exclusive Green HE Rys. 2 Podłączenie przewodowe BeSmart z kotłami Beretta

Konfiguracja programatora do pracy w sieci

W systemie zdalnego, bezprzewodowego sterowania kotłem gazowym musi być modem WiFi lub moduł radiowy. Modem WiFi może (ale nie musi) być wpięty do domowej sieci/internetu bezprzewodowego. Natomiast moduł radiowy (zwany RF) przekazuje polecenia do kotła lub do zaworu strefowego, bez konieczności podłączania do Internetu.

Rys.3: Podłączenie BeSmart do Internetu

Sterownik BeSmart łączy się radiowo z modemem WiFi i może być podłączony do domowego internetu. Natomiast odbiornik radiowy można wykorzystać do standardowego bezprzewodowego sterowania kotłem, bez połączenia internetowego.

Konfiguracja programatora BeSmart z modemem WiFi

W zestawie bezprzewodowych urządzeń BeSmart sterujących kotłami jest także programator BeSmart i modem WiFi. W gotowym zestawie są one sparowane, ale zdarza się, że trzeba to zrobić ponownie. Jak to wykonać?

 1. Naciskamy na programatorze przycisk Esc/mode przez ok. 5 sekund.
 2. Na ekranie powinien pojawić się taki widok, jak na rysunku nr 4 .
 3. Naciskamy przycisk modemu WiFi lub nadajnika radiowego przez 5 sekund, dopóki zielona i czerwona dioda zaczną szybko migać z częstotliwością 1 sekundy.
 4. Na skomunikowanym ekranie zamiast kresek pojawi się cyfra oznaczająca numer programatora.
 5. Naciskając przycisk SET/PROG, powracamy do ekranu głównego.
Rys. 4: Konfiguracja BeSmart

Jak sparować programator BeSmart marki Beretta z internetem?

Do poprawnego przeprowadzenia całej operacji wykorzystujemy smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją BeSmart, moduł WiFi kotła, router domowej sieci internetowej oraz inteligentny programator BeSmart. Przyda się też spinacz biurowy lub cienki drucik.

Pierwszym krokiem jest instalacja aplikacji BeSmart na smartfonie i utworzenie w niej konta użytkownika. Aplikacja dostępna jest na system Android oraz iOS.

Rys. 5: Uruchomienie aplikacji BeSmart

Kolejnym krokiem jest uruchomienie trybu Smart Link lub WPS na modemie WiFi. Wybór opcji zależy od tego, czy domowy router pracuje w trybie WPS (pozwala szybko połączyć urządzenia w sieci bez wpisywania hasła routera, ale nie jest uważany za w pełni bezpieczny), czy też nie.

 Parowanie w trybie Smart Link

Sprawdzamy czy smartfon ma dostęp do sieci WiFi – tej samej, do której chcemy podpiąć modem BeSmart. Jeżeli smartfon jest podłączony do innej sieci, rozłączmy ją tymczasowo.

 • Sprawdźmy czy adresy IP w sieci są przydzielane automatycznie i czy sygnał Wi-Fi w telefonie ma poziom przynajmniej 40%.
 • Rozwijamy menu w aplikacji i naciskamy opcję Konfiguracja WiFi – nazwa sieci powinna się pojawić w polu SSID i w odpowiednim polu wpisujemy hasło do domowej sieci internetowej.
 • Naciskamy drucikiem lub spinaczem przycisk SmartLink znajdujący się na obudowie modemu WiFi i przytrzymujemy do momentu, aż zielona i czerwona dioda zaczną szybko migać. Na ekranie aplikacji naciskamy przycisk „Połącz” i czekamy, aż aplikacja wyświetli komunikat, że konfiguracja jest zakończona.
 • Po tych działaniach urządzenia potrzebują około 4 minut na automatyczną konfigurację.

Parowanie w systemie WPS

 • W routerze domowej sieci internetowej aktywujemy opcję WPS.
 • Na obudowie modemu WiFi kotła naciskamy przycisk WPS (i tym razem potrzebny będzie drucik) przez około 5 sekund, aż zielona i czerwona dioda zaczną szybko migać.
 • Po kolejnych kilku sekundach zielona dioda powinna zgasnąć, a czerwona nadal będzie szybko migać. To znak, że parowanie zostało zakończone.
 • System BeSmart potrzebuje około 4 minut na automatyczną konfigurację.

2 thoughts on “Podłączenie i konfiguracja programatora BeSmart z kotłami Beretta”

Comments are closed.

PRZECZYTAJ...
krótkie i pomocne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z użytkowaniem urządzeń grzewczych
ZOBACZ...
jak odpowiednio dbać o urządzenie grzewcze i jak poradzić sobie w razie jego usterki© Beretta 2022