Poradnik / Artykuły / Odprowadzanie spalin z kotłów kondensacyjnych w domach jedno- i wielorodzinnych

Odprowadzanie spalin z kotłów kondensacyjnych w domach jedno- i wielorodzinnych

Systemem odprowadzania spalin trzeba się zainteresować jeszcze przed kupnem konkretnego kotła. Nie każdy model kotła daje bowiem takie same możliwości. To zależy m.in. od jego mocy i sprężu wentylatora.

Wyprowadzenie spalin z kotła gazowego, na przykład przez ścianę zewnętrzną budynku jedno- czy wielorodzinnego, jest możliwe tylko dla kotłów kondensacyjnych do mocy odpowiednio 21 i 5 kW. To wynika z obowiązujących przepisów, czyli Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z późniejszymi zmianami oraz z Polskiej Normy PN-B-02431 – „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1”.

Systemy powietrzno-spalinowe odprowadzania spalin

W przypadku kotła typu C, czyli właśnie kotła kondensacyjnego, mającego moc powyżej 21 kW, system spalinowy należy wyprowadzić ponad połać dachową budynku. W miarę możliwości najlepiej skorzystać z systemu koncentrycznego powietrzno-spalinowego pionowego o średnicy Ø 60/100 lub Ø 80/125.

Systemy powietrzno-spalinowe Ø 60/100 czy Ø 80/125 można także stosować jeżeli kotłownia jest wyposażona w komin lub modernizujemy istniejącą instalację grzewczą – dzięki tym systemom wykorzystamy szyb kominowy jako rurę powietrzną. Szacht powinien być wyposażony w czysty i szczelny wkład stalowy, dzięki czemu wentylator nie będzie zaciągał zanieczyszczeń do kotła. Do szybu kominowego wprowadza się wtedy wyłącznie rurę spalinową Ø 80. W szacht kominowy o odpowiednim przekroju można również wprowadzić przewód współosiowy na całej długości systemu.

Systemy rozdzielone odprowadzające spaliny

Jeżeli żadnej z przedstawionych konfiguracji „rury w rurze” nie można zastosować, bo np. komin jest za długi, to wtedy warto skorzystać z systemu dwóch niezależnych przewodów – systemu rozdzielonego. System umożliwia poprowadzenie dłuższych przewodów spalinowych niż ten koncentryczny.

Pamiętajmy jednak, że system koncentryczny powietrzno-spalinowy jest bardziej opłacalny – są niższe koszty inwestycji oraz eksploatacji. Dlaczego tak się dzieje? W przewodzie zewnętrznym, którym dostarczane jest powietrze do spalania, znajduje się rura spalinowa. Już zaledwie kilka metrów komina pozwala na nagrzanie się powietrza, które „styka” się z rurą spalinową i które za moment będzie brało udział w procesie spalania. Natomiast chłodne powietrze, które występuje w systemie rozdzielonym wymaga dostarczenia większej ilości energii do ogrzania go w kotle.

Jaki system wybrać?

By ułatwić instalatorom dobór elementów systemu kominowego, producent kotłów marki Beretta zamieścił w Katalogu Produktów Beretta schematy oraz tabele maksymalnych długości przewodu kominowego. Maksymalna długość przewodu kominowego jest obliczana na podstawie parametrów technicznych kotła (w tym sprężu wentylatora). W ofercie firmy RUG Riello Urządzenia grzewcze S.A. znajdują się gotowe rozwiązania w postaci pakietów (zestaw powietrzno-spalinowy poziomy, pionowy oraz do szachtu), do których wystarczy dobrać odpowiednie przedłużenia (250 mm, 500 mm i 1000 mm). Gdyby jednak okazało się, że pojedynczy przewód jest zbyt długi, w większości przypadków można go dociąć od strony „bosego” końca. Następnie rurę należy gratować, by usunąć ostre krawędzie, które mogłyby uszkodzić uszczelkę kominową podczas montażu.

Jakość systemu spalinowego

Elementy systemu spalinowego muszą być wykonane z materiałów niepalnych. System powietrzno-spalinowy do kotłów kondensacyjnych powinien być przeznaczony do pracy w nadciśnieniu, z mokrymi spalinami. Doskonałym materiałem do produkcji takich systemów jest stal nierdzewna 1.4301 i kwasoodporna 1.4404, które zawierają duże ilości chromu i niklu, dzięki czemu system spalinowy jest odporny na korozję (w tym również na korozję szczelinową) i ścieranie. Systemy kominowe marki Beretta są oznakowane symbolem CE oraz posiadają wszelkie wymagane certyfikaty.

Więcej o systemach kominowych

PRZECZYTAJ...
krótkie i pomocne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z użytkowaniem urządzeń grzewczych
ZOBACZ...
jak odpowiednio dbać o urządzenie grzewcze i jak poradzić sobie w razie jego usterki© Beretta 2022